mang nền thị trường ngày một vững mạnh ngày nay, nhu cầu phân phối, nhà sản xuất cùng ngày một được đẩy mạnh, các tổ chức theo ấy phải tự hoàn thiện mình để cộng khó khăn có các biến động càng ngày càng lớn. 1 trong các bước tăng trưởng mà tổ chức nào cũng nên �… Read More